CHRYSO®Aquabeton

Domieszka zwiększająca więźliwość wody / Domieszka do mieszanki betonowej układanej pod wodą
Dziedziny zastosowania
  • Konstrukcje/obiekty hydrotechniczne: zapory wodne, falochrony, pirsy
  • Elementy obiektów mostowych: fundamenty, podpory
  • Betonowanie podwodnych bloków
  • Wszystkie prace związane z zabudową mieszanki betonowej pod wodą
  • Naprawa elementów dzieł sztuki
Karta Techniczna Pobierz