CHRYSO®Fuge E

Compliance

Domieszka uszczelniająca

CHRYSO®Fuge E jest domieszką uszczelniającą, blokującą pory, która reaguje z wodorotlenkiem wapnia  (produktem hydratacji cementu), tworząc związki o właściwościach hydrofobowych. Związki te powstrzymują w strukturze betonu zjawiska kapilarne (podciąganie kapilarne, transport cieczy).

Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu
  • Pełne lub otworowe, wodoodporne elementy drobnowymiarowe
  • Samouszczelniające się elementy brukowe (kostka, płytki, obrzeża i krawężniki)Płyty i posadzki betonowe
  • Beton fundamentów poniżej lustra wody
  • Zbiorniki
  • Zaprawy uszczelniające
  • Beton i zaprawa pozostające w stałym kontakcie z wodą
Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz