CHRYSO®Fuge C

Compliance

Domieszka uszczelniająca

CHRYSO®Fuge C jest domieszką uszczelniającą, blokującą pory, która reaguje z wodorotlenkiem wapnia  (produktem hydratacji cementu), tworząc związki o właściwościach hydrofobowych. Związki te powstrzymują w strukturze betonu zjawiska kapilarne (podciąganie kapilarne, transport cieczy).

Dziedziny zastosowania
  • Pełne lub otworowe, wodoodporne elementy drobnowymiarowe
  • Samouszczelniające się elementy brukowe (kostka, płytki, obrzeża i krawężniki)
  • Wierzchnie warstwy płyt betonowych
  • Fundamenty, mury oporowe
  • Zbiorniki
  • Prace uszczelniające
Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz