CHRYSO®Fuge B

Compliance

Domieszka uszczelniająca

Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu
  • Beton fundamentów poniżej lustra wody
  • Zbiorniki
  • Zaprawy uszczelniające
  • Beton i zaprawa pozostające w stałym kontakcie z wodą
Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz