CHRYSO®Omega 146

Compliance

CHRYSO®Omega 146 jest domieszką nowej generacji, redukującą ilość wody/uplastyczniającą. Wytwarzana jest z wykorzystaniem najnowszej technologii polimerów hybrydowych.

Korzyści
  • Charakteryzuje się bardzo silnym działaniem dyspergującym wobec drobnych frakcji (cement, dodatki mineralne, pyły), co pozwala łatwo uzyskać ciekłą konsystencję mieszanki betonowej.
  • Wykazuje dużą elastyczność użycia: dzięki szerokiemu zakresowi dozowania może być optymalnie wykorzystana w wielu rodzajach betonu.
  • Umożliwia bardzo długie utrzymanie konsystencji mieszanki betonowej.
Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu (z wyjątkiem białego)
  • Szeroki zakres konsystencji mieszanki betonowej od S1 do S5, również mieszanki w technologii ASCC
  • Beton towarowy
  • Beton o wysokiej zawartości kruszywa drobnego
Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz